ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศึกษา 2560 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลขอนแก่น

ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศึกษา 2560 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลขอนแก่น