รพ.สุโขทัย ประชาสัมพันธ์ทุนศึกษาต่อแพทย์ประจำบ้าน สาขาศัลยแพทย์ทั่วไป

โรงพยาบาลสุโขทัย ประชาสัมพันธ์ทุนศึกษาต่อแพทย์ประจำบ้าน สาขาศัลยแพทย์ทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2561