สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประกาศโควตารับสมัครแพทย์รับต้นสังกัดเข้าศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน รอบที่ 1 ปีการศึกษา 2562

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประกาศโควตารับสมัครแพทย์รับต้นสังกัดเข้าศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขรอบที่ 1 ปีการศึกษา 2562 รายละเอียดตามเอกสารแนบค่ะ