ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2561 สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ - 30 กันยายน 2561 ผู้สนใจรายละเอียดการสมัครและสมัครออนไลน์ได้ที่ http://gs.kku.ac.th