ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพะเยา เปิดรับสมัครแพทย์พี่เลี้ยง รอบที่ 1 ประจำปี 2562

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพะเยา เปิดรับสมัครแพทย์พี่เลี้ยง รอบที่ 1 ประจำปี 2562   รายละเอียดตามเอกสารแนบ