โรงพยาบาลสุรินทร์ เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขาวิชาศัลยศาสตร์ ปีการศึกษา 2562 รอบที่ 1

โรงพยาบาลสุรินทร์ เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขาวิชาศัลยศาสตร์ ปีการศึกษา 2562  รอบที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2561 - 31 ตุลาคม 2561