ข้อมูลติดต่อ

โรงพยาบาลพะเยา

269 หมู่ 11 ถนนพหลโยธิน ต.บ้านต๋อม อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000

โทร 054-409300

โทรสาร 0-5440-9330

Email::saraban-pyoh@moph.go.th