รายงานผลการปฏิบัติตามาตรการป้องกันการรับสินบน ของโรงพยาบาลพะเยา

หัวเรื่องรายงานผลการปฏิบัติตามาตรการป้องกันการรับสินบน ของโรงพยาบาลพะเยา
รายละเอียดรายงานผลการปฏิบัติตามาตรการป้องกันการรับสินบน ของโรงพยาบาลพะเยา ปีงบประมาณ 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม - 31 กรกฎาคม 2563
เอกสารประกอบ
วันที่เริ่มประกาศ2020-08-27
วันที่สิ้นสุดประกาศ(not set)