ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 พนักงานราชการ 1 ตำแหน่ง

หัวเรื่องประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 พนักงานราชการ 1 ตำแหน่ง
รายละเอียด
เอกสารประกอบ
วันที่เริ่มประกาศ2020-11-10
วันที่สิ้นสุดประกาศ2020-11-14