รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเพื่อประเมินเข้าสู่พนักงานกระทรวงสาธารณสุข

หัวเรื่องรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเพื่อประเมินเข้าสู่พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
รายละเอียดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเพื่อประเมินเข้าสู่พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
เอกสารประกอบ
วันที่เริ่มประกาศ2021-02-05
วันที่สิ้นสุดประกาศ2021-02-13