แจ้งทบทวนตรวจสอบและเสนอแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564 (ครึ่งปี)

หัวเรื่องแจ้งทบทวนตรวจสอบและเสนอแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564 (ครึ่งปี)
รายละเอียด
เอกสารประกอบ
วันที่เริ่มประกาศ2021-02-08
วันที่สิ้นสุดประกาศ(not set)