เผยแพร่ร่างประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ ข้อตะโพกไม่มีเบ้า ชนิด ๒ ชั้น (Bi-polar) ไม่ใช้ซีเมนต์ จำนวน ๔๘ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

หัวเรื่องเผยแพร่ร่างประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ ข้อตะโพกไม่มีเบ้า ชนิด ๒ ชั้น (Bi-polar) ไม่ใช้ซีเมนต์ จำนวน ๔๘ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียด
เอกสารประกอบ
วันที่เริ่มประกาศ2021-02-16
วันที่สิ้นสุดประกาศ2021-02-19