ประกาศประกวดราคาซ์้อวัสดุการแพทย์ ข้อตะโพกไม่มีเบ้าชนิด ๒ ชั้น (Bi-polar) ไม่ใช้ซีเมนต์ จำนวน ๔๘ ชุด

หัวเรื่องประกาศประกวดราคาซ์้อวัสดุการแพทย์ ข้อตะโพกไม่มีเบ้าชนิด ๒ ชั้น (Bi-polar) ไม่ใช้ซีเมนต์ จำนวน ๔๘ ชุด
รายละเอียด
เอกสารประกอบ
วันที่เริ่มประกาศ2021-02-24
วันที่สิ้นสุดประกาศ2021-03-09